Share

پلمپ دفتر این گروه حمایت از حقوق کودکان روز پنجشنبه ۳۱ فرودین‌ انجام شده است.

خبرگزاری کار ایران(ایلنا) به نقل از یکی از مسئولان انجمن نوشته است مسئولان روز شنبه برای پیگیری مساله به مراجع انتظامی مراجعه خواهند کرد.

بنا بر خبر، پلمپ این مرکز که در محدوده پاسگاه نعمت‌آباد قرار دارد توسط نیروهای انتظامی صورت گرفته اما توضیحی درباره علت آن منتشر نشده است.

گردانندگان انجمن که در همکاری با سازمانهایی مانند بهزیستی از کودکان کار حمایت می‌کنند، در دفتر خود فعالیت‌هایی از جمله برگزاری کلاس و کارگاه آموزشی در رابطه موضوع کار خود برگزار می‌کنند.

Share