Share

فعالان مدنی در لبنان کارزاری برای اعتراض به قانونی جنجالی که فرد متجاوز را در صورت ازدواج با قربانی آزاد می‌کند راه انداخته‌اند. روز شنبه نمایشگاهی در ساحل آفتابی بیروت برای اعتراض به این قانون برگزار شد؛ نمایشگاهی از لباس‌های عروس به دار آویخته.

قانون ۵۲۲ مجازات در لبنان که مربوط به تجاوز، توهین و آدم‌ربایی و ازدواج اجباری است، سال گذشته تهیه شد و در ماه فوریه به تصویب اولیه رسید. روز ۱۵ می این قانون به پارلمان لبنان خواهد رفت و فعالان مدنی امیدوارند که این قانون تصویب نشود.

نمایشگاهی که در ساحل بیروت به همین بهانه برپا شده، می‌خواهد توجه افکار عمومی را به مساله جلب کند. ۳۱ لباس عروسی که از کاغذهای سفید درست شده را دار زده‌اند و آنها را بین چهار درخت نخل آویزان کرده‌اند.

هر ماه ۳۱ روز دارد و هر لباس نماد یک روز است. عالیه عواضه مدیر بخش وکالت سازمان غیردولتی ABAAD می‌گوید که هر روز ممکن است یک زن مورد تجاوز قرار بگیرد و به ازدواج اجباری واداشته شود.

او می‌گوید: «ما تلاش می‌کنیم که با نزدیک شدن به زمان رای گیری درباره این قانون، توجه‌ها را به موضوع جلب کنیم.»

این ماده قانونی این امکان را به متجاوزان جنسی می‌دهد که با ازدواج با قربانی از ازدواج فرار کنند.

عواضه می‌گوید: «ما به نمایندگان مجلس و تصمیم‌گیرندگان می‌گوییم که هر آری شما به رد این قانون، یک نه به متجاوزان است،»

قانون عصر حجری

وزیر زنان جین اوقاسابیان که از این نمایشگاه بازدید کرده، این قانون را یک قانون عصر حجری می‌داند.

میریله حنین، هنزمند لبنانی که  این نمایشگاه را طراحی کرده و نخست در پاریس اجرا  کرده و سپس آن را به بیروت آورده، می‌گوید که این لباس‌ها را از کاغذ سفید طراحی کرده تا بر ذات موضوع ازدواج و قانون تاکید کند.

«من این لباس‌ها را به دار آویختم چون این قانون زنان را از هویت خالی می‌کند و آنها را در نوعی زندگی رها می‌کند که مناسبان نیست. این قانون شرم‌آور است.»

از بازدیدگنندگان از این نمایشگاه خواسته می‌شود تا طوماری را در اعتراض به قانون در حال تصویب امضا کنند.

 

Share