Share

قاصدک، گیاهی علفی و دائمی است که به‌طور خودرو در بیشتر مزرعه‌ها و دشت‌ها می‌روید. این گیاه در میان چمن، حاشیه شوره زار و اراضی بایر دیده می‌شود. بلندی ساقه آن به ۱۰ تا ۳۰ سانتیمتر می‌رسد. گیاه قاصدک از نظر طب سنتی ایران، سرد و خشک است و از دیرباز برای درمان بیماری‌های کبدی به کار می‌رفته‌ است.

Share