Share

کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران طی سخنانی درباره انتخابات، بدون این که از ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس نام ببرد از مردم خواست به رئیسی رای دهند. او از مردم خواست برای رای دادن به قرآن مراجعه کنند تا دریابند باید به چه کسی رای دهند. نباید به افراد «بیغیرت» که «با بیگانه می‌سازند رای داد» تا «دشمنان و منافقان» شاد شوند بلکه باید به «فردی امام رضا پسند» رای داد.

صدیقی طی سخنانی در یک حسینه در مشهد بدون اینکه نام کسی را ببرد  گفت: «برخی غیرت ندارند برای بیکاری جوانان تلاشی نمی کنند و منتظرند بیگانه دست ما را بگیرد. افرادی که با بیگانه می‌سازند و توجهی به بی‌حجابی و بدحجابی ندارند غیرت ندارند و همین باعث می‌شود که برخی افراد به خاطر نداشتن امکانات فاسد و گناهکار شوند.»

به گفته امام جمعه تهران نباید به «بیغیرت»ها رای داد بلکه: «باید خط را بشناسیم و ببینیم چه کسی غیرت دارد و همان را انتخاب کنیم.» «باید از خدا بخواهیم کسی که هیئتی و امام رضا پسند و دلسوز و مبارزه گر با فساد باشد انتخاب شود.»

اما نشناختن خط و عمل نکردن به دستور قرآن، بیمجازات نمیماند. گناه است و به گفته صدیقی «گناه باعث قطع سیم ارتباطی با خدا می‌شود». و اگر سیم ارتباط با خدا قطع شود، «انسان سر از قعر جهنم در می‌آورد.»

بیشتر بخوانید:
انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶
Share