Share

شیث امانی، فعال کارگری و عضو هیأت مدیره «اتحادیه آزاد کارگران ایران» در پی تقاضای مجوز برای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در سنندج، به اداره اطلاعات این شهر احضار شد. او تهدید شده است که برگزاری مراسم روز کارگر برای او و سایر فعالان کارگری «گران تمام خواهد شد.»

بیانیه «اتحادیه آزاد کارگران ایران» در این باره حاکی است که شیث امانی روز دوشنبه چهارم اردیبهشت در پی احضای اداره اطلاعات، در این اداره حاضر شد. ماموران اطلاعات از او درباره مسائل کارگری و وضعیت «اتحادیه آزاد کارگران ایران» و اعضای آن بازحویی کردهاند.

امانی در پایان بازجویی تهدید شده است که: «چنانچه ایشان و یا هر یک از اعضای اتحادیه در شهر سنندج اقدام به برپائی مراسم اول ماه مه روز جهانی کارگر بکنند برایشان گران تمام خواهد شد.»

شیث امانی روز ۲۶ فروردین همراه با برخی دیگر از فعالان کارگری شهر سنندج به فرمانداری سنندج رفته و نامه حاوی تقاضای صدور مجوز برای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر را به فرمانداری ارائه داده بود.

اما به جای صدور مجوز راهپیمایی برای مراسم اول ماه مه، روز ۳ اردیبهشت اداره اطلاعات سنندج شیث امانی را با استناد به مجوز قضائی احضار کرد. روز بعد که او در اداره اطلاعات حاضر شد بازجویی و تهدید شد.

شیث امانی

شیث امانی کارگر اخراجی نساجی کردستان است. او ۴ سال نماینده کارگران نساجی و همچنین نماینده کارگران سنندج در هیأت تشخیص اداره کار این شهر بوده است. او به دلیل فعالیتهای کارگری خود بارها مورد تعقیب و پیگرد قرار گرفته و به زندان افتاده است.

فشار امنیتی بر فعالان مستقل کارگری با نزدیک شدن  اول ماه مه

هر سال پیش از فرار رسیدن اول ماه مه (۱۱ اردیبهشت) و یا در جریان برگزاری مراسمی که فعالان کارگری به طور غیررسمی برگزار میکنند، تعدادی از فعالان کارگری مورد تعقیب و بازجویی قرار میگیرند و یا بازداشت میشوند.

«خانه کارگر» تشکل رسمی و متمایل به حکومت تنها تشکلی است که مجاز است در «هفته کارگر» مراسمی را برگزار کند. «هفته کارگر» از یک‌ هفته پیش از ۱۱ اردیبهشت آغاز و به روز اول ماه مه منتهی می‌شود.

این تشکل امسال نیز از چند هفته پیش در حال تدارک برگزاری «هفته کارگر» است. طی مراسم مختلف «هفته کارگر» قرار است اعضای خانه کارگر به دیدار مقامات حکومت از جمله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی بروند. یکی دیگر از برنامهها بازدید از مقبره خمینی است. روز ۱۱ اردیبهشت مصادف با روز جهانی کارگر نیز حسن روحانی، رئیسجمهور برای اعضای خانه کارگر سخنرانی خواهد کرد.

اما برگزاری مراسم اول ماه مه توسط فعالان مستقل کارگری از سوی نهادهای امنیتی و انتظامی تحمل نمی‌شود.

«اتحادیه آزاد کارگران ایران» در بیانیه خود احضار شیث امانی و تهدید فعالان کارگری را محکوم کرده و افزوده است: «برگزاری مراسم این روز حق مسلم ما کارگران است و هیچ قدرتی نمی‌تواند ما را از برگزاری مراسم به مناسبت روزی که متعلق به ماست، بر حذر دارد.»


«به کارگران اجازه دهید ۱۱ اردیبهشت راهپیمایی ضدآمریکایی کنند»

Share