Share

شهرنوش پارسی پور – در اینجا به تفسیر «شش‌خط» می‌پردازیم. در ریختن سکه‌ها ممکن است شماره‌های شش و ۹ ظاهر شود. در این حالت خطوط، نخست تفسیر داشته و سپس به ضد خود تبدیل می‌گردند و ما دارای یک شاهد خواهیم شد:

 

۹ در خط آغازین که در پائین‌ترین جا قرار گرفته:
 

اژدهای پنهان. هیچ کاری انجام ندهید

 

در چین اژد‌ها معنایی بسیار متفاوت از معنای اژد‌ها برای ما دارد. اژد‌ها نماد نیروی مملو از برق، پر تحرک، خیزنده و جهنده‌ای‌ست که خود را در تندر و رعد و برق متجلی می‌کند. در زمستان این نیرو خود را در اعماق زمین پنهان می‌کند. در آغاز تابستان این نیرو دوباره فعال شده و به صورت تندر، و رعد و برق در آسمان پدیدار می‌شود. در نتیجه نیروی «کنش»ی در زمین دوباره به جنبش می‌افتد.
در این خط نیروی کنشی هنوز در عمق زمین پنهان است و تاثیر بارزی ندارد. در زندگی انسانی این خط نمایاگر انسانی بزرگ است که هنوز مورد تأئید قرار نگرفته است. او البته نسبت به خود صادق است. به خود اجازه نمی‌دهد زیر تأثیر موفقیت‌ها یا شکست‌های بیرونی قرار گیرد، اما با اطمینان به قدرت خود منتظر زمان مساعد می‌ماند. از این قرار برای انسانی که به «یی جینگ» مراجعه می‌کند، خردمندانه این است که با تکیه بر معنای این خط با توان کامل در آرامش کامل صبر کند. زمان در جهت مساعد حرکت می‌کند. شخص نباید از اینکه قدرتش به تحلیل برود بترسد. اصلی‌ترین مسئله این است که انسان نباید نیروهای خود را که هنوز رسیده نیستند، به‌زور در جهتی به‌کار اندازد که هنوز آماده‌ی پذیرش آن نیست.
۹ در خط دوم:
 

اژد‌ها در میدان عمل در پدیدارگی‌ست
در عین حال زمان رفتن به دیدار انسان بر‌تر است

 

در اینجا تأثیرات نیروهای روشنایی‌بخش در حالت تجلی هستند. در زندگی انسانی، این بدین معناست که انسان بر‌تر آماده می‌شود تا در میدان‌های فعالیت‌های خود پدیدار شود. گرچه هنوز در موقعیت فرماندهی نیست، اما در کنار همتایان خود قرار گرفته. اما آنچه که او را در جدیتی که در مورد هدف‌هایش دارد، از دیگران متمایز می‌کند، اعتماد به نفس نامحدود او، و نفوذی ست که بدون هیچ نوع کوشش آگاهانه‌ای نسبت به اطرافیان خود اعمال می‌کند. چنین انسانی بر این تقدیر قرار گرفته است که نفوذ عظیمی به‌دست آورده و جهان را به‌نظم دربیاورد.

 ۹در خط سوم:
 

انسان بر‌تر در تمامیت درازای روز با قوه آفرینندگی در کنش است.

 

در هنگام شب نیز ذهن او قرار و آرام ندارد. خطر. ایرادی نیست.

 

میدان نفوذی در برابر انسان بزرگ گشوده می‌شود و شهرت او رو به رشد می‌گذارد. انبوه مریدان به دنبال او می‌افتند. نیروی درونی او تا بدان حد است که می‌تواند بر فعالیت‌های بیرونی خود بیفزاید. انواع کار برای انجام دادن وجود دارد، و زمانی که دیگران در شب در حال استراحت هستند، طرح‌ها و انگیختگی‌های ناشی از این طرح‌ها بر او فشار می‌آورند. اما در اینجا خطر، آهسته آهسته از مکان گذر از کم به زیاد رو به رشد است. بسیاری مواقع انسان بزرگ، به این دلیل که انبوه مردم به او گرویده و جهت حرکتش را بر وفق میل خود می‌کنند، نابود می‌شود. جاه‌طلبی شخصیت او را به نابودی می‌کشاند. گرچه که بزرگ حقیقی اغوا نمی‌شود و صدمه نمی‌خورد. آن کس که تماس خود را با زمان رو به طلوع، و ویژگی‌های خواستاری آن از دست نمی‌دهد، محتاط‌تر از آن است که در تله بیفتد و بدین ترتیب هیچ نوع ایرادی بر او وارد نیست.

۹ در خط چهارم
 

پرواز موجی بر روی ژرفا
ایرادی نیست

 

مکان گذار فرارسیده است، و با گزینشی آزاد می‌توان داخل آن شد. یک امکان دوگانه به انسان بزرگ پیشنهاد شده است: او می‌تواند اوج گرفته و در دنیا نقش مهمی برعهده بگیرد، و یا می‌تواند گوشه‌ی عزلت را برگزیده و به پالایش روان خود بپردازد. او می‌تواند راه قهرمانان را برگزیند، و یا راه خردمندان مقدس را که در جست‌وجوی عزلت هستند. هیچ قانونی وجود ندارد که بگوییم کدامین راه درست‌تر است. هر کس در چنین موقعیتی، بر وفق قانون ندای درونی حضوریت خود به گزینشی آزاد دست می‌زند. اگر اعمال انسان همیشه بر وفق حقیقت درونی خود او باشد، عاقبت راه مناسب و شایسته‌ی خود را می‌یابد. این راه برای او درست است و ایرادی بر آن وارد نیست.

۹در خط پنجم: (این دایره نشان می‌دهد که این خط فرمانروای این شش خطی‌ست). O

 

اژدهای پران در آسمان‌ها
بهتر است شخص به دیدار انسان بزرگ برود

 

اینک انسان بزرگ به مدار آسمانی حضور رسیده است. نفوذ او در جهان گستریده و در تمام جهان قابل مشاهده است. هرکس که او را می‌بیند خود را تبرک شده می‌داند. کنفسیوس درباره‌ی این خط می‌گوید: «چیزهایی که هم آوا هستند با هم به لرزش می‌افتند. چیزهایی که در ژرفای طبیعت خود با یکدیگر همخوانی دارند یکدیگر را جست‌وجو می‌کنند آب بر آنچه‌ تر است جاری می‌شود، آتش به خشکی می‌گیرد. ابر‌ها (این دم آسمانی) اژد‌ها را دنبال می‌کنند، باد‌ها (این دم زمینی) ببر را دنبال می‌کنند. از این قرار خردمند برمی‌خیزد، و تمامی موجودات با چشمان خود او را تعقیب می‌کنند. آنچه از آسمان زائیده شده، در حس همبستگی با بالاست. آنچه که از زمین زائیده شده، در حس همبستگی با پائین است. هر یک گونه‌ی خود را دنبال می‌کند.»

۹ در بالا، خط ششم:
 

اژدهای پرافاده باعث پشیمانی خواهد شد.

 

هنگامی که انسانی آنقدر بالا می‌رود که ارتباط خود را با انسانیت و دیگران از دست می‌دهد لاجرم با شکست مواجه خواهد شد. این خط علیه آرزوهای غول آسا که انجامشان خارج از توان انسان است، هشدار می‌دهد. در چنین حالتی انسان در پرتگاه سقوط خواهد کرد.

اگر تمام خط‌ها ۹ باشند:
 

چنین است که اژدهاهای پران بدون سر در حرکتند.
طالع نیک


در همین زمینه:

 

::تکرار دو «سه‌خطی» بسته‌ی آسمان، شهرنوش پارسی‌پور::
بخش هشتم «یی جینگ» در واقع ادامه‌ی بخش هفتم برنامه‌ی کتاب جهان شهرنوش پارسی‌پور است. خوانندگان و شنوندگان علاقمند می‌توانند از بخش هفتم بحث معنای «شش‌خطی» در کتاب «یی جینگ» یا کتاب «اندر شدن چینیان را پی گیرند. » (بخش فرهنگ رادیو زمانه)

 

Share