Share

تا پایان سال ۲۰۱۷، پیش‌بینی می‌شود که ۴۴درصد جمعیت جهان صاحب تلفن‌های هوشمند خواهند شد. شرکت‌های بزرگ تولیدکننده تلفن‌های هوشمند بیشتر کارخانه‌های تولیدی خود را در کشورهایی بناکرده‌اند که حداقل دستمزد به‌قدری پایین است که کفاف هزینه زندگی کارگران را نمی‌دهد.

Share