Share

این نظرسنجی‌ای است درباره شرکت یا عدم شرکت در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی (۱۳۹۶).

پیشاپیش روشن است که نتایج آن قابل تعمیم به کل ایرانیانی نیست که واجد شرایط رأی دادن هستند.

هدف تنها دست یافتن به درکی تقریبی از وزن گرایش‌های مختلف در یک جمعیت آماری اتفاقی است. طبعا “جمعیت آماری” در مورد سایت‌های مختلف فرق می‌کند و همین امر ایجاب می‌کند که در تعمیم نتایج این گونه نظرسنجی‌ها بسیار محتاط باشیم.

تصویر ما از گرایش‌های مختلف بیشتر به واقعیت نزدیک می‌شود اگر نظرسنجی‌های سایت‌های مختلف را در کنار هم بگذاریم، آنها را با هم مقایسه کنیم و به نوعی در میان آنها معدل بگیریم.

در نظر سنجی زیر دو نوع شرکت منظور شده است:

  • شرکت اعتراضی (رأی سفید، رأی به یک کاندیدای رد صلاحیت شده، رأی به کسی که به هر حال نامش در لیست رسمی نیست)
  • شرکت رسمی (رأی دادن به یک کاندیدای رسمی)

کسانی که گزینه شرکت رسمی را انتخاب می‌کنند در ادامه با  این پرسش مواجه می‌شوند که به چه کسی از شش کاندیدای رسمی انتخابات رأی خواهند داد:

(اسحاق) جهانگیری، (حسن) روحانی، (ابراهیم) رئیسی، (محمدباقر) قالیباف، (مصطفی) میرسلیم، (مصطفی) هاشمی طبا

در نتیجه کلی، مجموع نظرها نمایش داده می‌شود یعنی کسانی که گزینه‌شان تحریم یا شرکت اعتراضی است، نتایج نظردهی در گزینه شرکت رسمی را هم خواهند دید.

 


در همین زمینه

نظرسنجی درباره کاندیداهای نظام برای انتخابات ریاست جمهوری

موضع سیاسی و منش و جهان‌بینی این کاندیداهای نظام برای انتخابات ریاست جمهوری را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

بیشتر بخوانید، در صفحه ویژه انتخابات

Share