Share

دیده‌بان حقوق بشر سوریه می‌گوید در حمله افراد داعش به “نیروهای دموکراتیک سوریه”، گروه مورد حمایت آمریکا، ۲۴ نفر کشته شدند.

"نیروهای دموکراتیک سوریه" متشکل از مبارزان کرد و عرب کنترل مناطق وسیعی در شمال سوریه را در دست دارند

“نیروهای دموکراتیک سوریه” متشکل از مبارزان کرد و عرب کنترل مناطق وسیعی در شمال سوریه را در دست دارند

رویترز به‌نقل از دیده‌بان حقوق بشر سوریه خبر داد که روز سه‌شنبه دوم ماه مه / ۱۲ اردیبهشت در حمله افراد گروه «دولت اسلامی» (داعش) به یک پست بازرسی “نیروهای دموکراتیک سوریه” در رجم‌الصلیبی، در نزدیکی یک اردوگاه پناهجویان واقع در مرز سوریه و عراق درگیری‌های شدیدی رخ داد که ضمن کشته شدن ۲۴ نفر، بیش از ۳۰ نفر نیز زخمی شدند.

“نیروهای دموکراتیک سوریه” متشکل از مبارزان کرد و عرب کنترل مناطق وسیعی در شمال سوریه را در دست دارند و در نبرد برای بازپس‌گیری رقه از دست داعش شرکت دارند.رقه مرکز عملیاتی داعش در سوریه محسوب می‌شود.

روز دوشنبه اول ماه مه / ۱۱ اردیبهشت “نیروهای دموکراتیک سوریه” موفق شدند بیشترین بخش‌های “طبقه” شهر استراتژیک واقع در ۴۰ کیلومتری غرب رقه را تصرف کنند.

Share