Share

یکی از اعضای شورای شهر تهران گفته: «سهم زنان از پست های ارشد مدیریتی شهرداری تهران کمتر از یک درصد است و از مجموع ۱۲۰ مدیر ارشد شهرداری تهران، فقط یکی از شهرداران مناطق که چند ماه قبل منصوب شد، از بین زنان انتخاب شده است.»

محمدباقر قالیباف، کاندیدای دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری در ایران. در بخشی از مناظره دوم که روز جمعه ۱۵ اردیبهشت برگزار شد، گفته بود بیش از ۱۳درصد مدیران شهرداری امروز «بانوان و جوانان» اند. 

هرچند قالیباف با کنار هم قرار دادن بانوان و جوانان آمار خود را توجیه پذبر کرده اما رییس کمیته محیط زیست شورای شهر در گفت‌گو با سایت خبرآنلاین مدیریت ۱۳ درصدی زنان را رد کرده: «حضور یک زن در بین مدیران ارشد شهرداری تهران که تنها چند ماه از حکم انتصاب ایشان می گذرد، بیشتر اقدامی نمادین و نمایشی برای فرار از این واقعیت است که گفته نشود سهم زنان از مسئولیت‌های رده بالای شهرداری تهران صفر درصد است.»

محمد حقانی گفته: «سهم یک درصدی زنان در پست‌های ارشد مدیریتی شهرداری تهران، در شرایطی که بیش از ۱۷ درصد کارکنان این مجموعه را بانوان تشکیل می‌دهند جای تأمل و تأسف دارد.»

این عضو شورای شهر زنان شاغل در شهرداری را «دختران و بانوان تحصیلکرده و توانمندی» توصیف کرده که به عنوان کارمند ساده در بخش های مختلف این مجموعه مشغول به کار هستند.

حقانی گفته: «شهرداری تهران متشکل از ۱۲۰ مدیر ارشد است که نیمی از آنها را معاونان و مشاوران شهردار و شهرداران مناطق و نیمی از آنها را نیز مدیران عامل سازمان‌ها و شرکت‌ها، مؤسسات و ستادهای زیر مجموعه شهرداری تهران تشکیل می‌دهند، جای تأسف و تعجب است که فقط یک پست از این ۱۲۰ پست به بانوان اختصاص یافته است.»

او تاکید کرده که سه چهار پست مدیریتی از جمله مشاور امور بانوان شهردار، مدیرکل امور بانوان شهرداری و مسئول ستاد توانمند سازی زنان خودسرپرست به زنان سپرده شده چون چار‌ ای جز سپردن این مشاغل به زنان نداشته اند.

او سهم یک درصدی زنان در مشاغل رده بالای مدیریتی شهرداری تهران را نشان دهنده نوع نگاهی دانسته که مدیران شهری نسبت به زنان و جایگاه آنها دارند.

اشاره به اشتغال ۱۳ درصدی زنان و جوانان در پست‌های مدیریتی شهرداری، از معدود اشارات کاندیداهای ریاست جمهوری به زنان در مناظره دوم بود.

 

Share