Share

«مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران» (ایسپا) جدیدترین نظرسنجی خود را پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای شهر ایران منتشر کرد.

نمودار نظرسنجی ایسپا

این نظرسنجی که بین روزهای ۱۰ تا ۱۳ اردیبهشت‌ماه برگزار شده، مبتنی بر سوال روبرو بوده است: «خود را در حال حاضر متمایل به کدام جریان سیاسی می‌دانید؟»؛ گزینه‌های موجود برای پاسخ نیز «اصول‌گرایان»، «اصلاح‌طلبان»، «نمی‌دانم» و «هیچ‌کدام».

بر اساس نتایج منتشرشده اصول‌گرایان با کمترین میزان محبوبیت تنها رأی ۱۳.۶ درصد مردم را دارند و اصلاح‌طلبان تقریباً با محبوبتی دوبرابری، رأی ۲۶.۸ درصد پاسخ‌دهندگان را جلب کرده‌اند. با این حال، حدود یک‌چهارم پاسخ‌دهندگان، یعنی ۲۴.۹ درصد آنها گزینه «نمی‌دانم» و یک سوم، یعنی ۳۱.۹ درصد نیز گزینه «هیچ‌کدام» را برگزیده‌اند.

نتایج این نظرسنجی با نظرسنجی پیشین ایسپا در روزهای ۲۸ و ۲۹ فروردین تفاوت چشم‌گیری کرده‌است. در آن نظرسنجی محبوبیت اصول‌گرایان ۲۰ درصد، اصلاح‌طلبان ۳۱ درصد و اعتدالگرایان ۱۴ درصد ذکر شده بود. در نظرسنجی جدید گزینه اعتدال‌گرا حذف شده‌است.

بدین‌ترتیب، با نزدیک‌شدن هرچه بیشتر به روز انتخابات، با توجه به نظرسنجی ایسپا، رأی‌های هر دو اردوگاه اصول‌گرایی و اصلاح‌طلبی کاهش یافته است.

در نظرسنجی دیگری که مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران هفتم اردیبهشت‌ماه منتشر کرده بود، تنها ۵۸ درصد مردم ایران مایل به شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری هستند. از میان این ۵۸ درصد نیز تنها ۳۶ درصد انتخاب قطعی خود را انجام داده‌اند و ۵۹ درصد هنوز تصمیمی نگرفته‌اند.

درصد مشارکت در انتخابات سال ۱۳۹۲ که به پیروزی حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران انجامید، ۷۲.۷ درصد بود. این مشارکت در سال ۱۳۸۸ نزدیک ۸۵ درصد بود.

بیشتر بخوانید، در صفحه ویژه انتخابات

Share