Share

روستای ویست بزرگ‌ترین روستای شهرستان خوانسار در استان اصفهان است. مرواربافی در این روستا بیش از چهارصد سال قدمت دارد.

مروار یک نوع  چوب ترکه‌ای اسـت که از آن برای سبدبافی استفاده می‌کنند. در روستای ویست سه کارگاه تولید سبد از چوب مروار وجود دارد که زنان روستا در آن به صورت حرفه‌ای مشغول کار هستند.

 

Share