Share

نژادپرستی در بزرگ‌ترین جشنواره علمی ایران. یک دانش‌آموز نخبه افغانستانی که در ایران تحصیل می‌کند و از بورسیه بنیاد کودک هم برخوردار است، از شرکت در جشنواره خوارزمی محروم شده است. اولیای مدرسه به دلیل ملیت او که تبعه افغانستان است از معرفی‌اش به بزرگ‌ترین جشنواره علمی ایران خودداری کرذه‌اند.

جشنواره خوارزمی برای نوجوانان: نوجوانان نخبه برای به دست آوردن این کاپ با هم رقابت می‌کنند

پژمان قضائی، مدیرعامل انجمن «پاناک» در گفت‌وگو با رسانه‌های داخلی ماجرای این تبعیض قومی را به این شکل شرح داده است:

رضا یک دانش‌آموز افغانستانی‌ست که در ایران تحصیل می‌کند. او با دشواری از ورامین خود را به کلاس‌های آموزش رباتیک می‌رساند و موفق شده در نخستین دوره مسابقات رباتیک رتبه پنجم و در دومین دوره این مسابقات رتبه سوم را به دست بیاورد. اما اولیای مدرسه به دلیل تابعیتش از معرفی او به این جشنواره علمی خودداری کرد‌ه‌اند.

«پاناک» – پناهگاه نوجوانان بااستعداد اما فقیر – امکاناتی را برای نوجوانان نخبه فراهم می‌آورد که در زمینه رباتیک فعالیت می‌کنند. بنیاد کودک در ایران بورسیه‌ای هم برای این نوجوانان نخبه در نظر گرفته است.

نام خانوادگی «رضا» در رسانه‌های داخلی اعلام نشده.

جشنواره خوارزمی را سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی در ایران برگزار می‌کند. این جشنواره یک بخش ویژه برای نوجوانان هم دارد که زیر نظر مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش‌پژوهان جوان وزرات آموزش و پرورش برگزار می‌شود.

Share