Share

بیت محمد بهشتی با انتشار بیانیه‌ای به ستاد انتخاباتی ابراهیم رئیسی به دلیل آن‌چه سوءاستفاده تبلیغاتی از نام بهشتی در کارزار انتخاباتی این نامزد انتخابات ریاست جمهوری نامیده هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، بیت بهشتی در اصفهان این بیانیه را با نقلی قولی از محمد بهشتی آغاز کرده است: «آفت این انقلاب اسلامى این است که دچار بازیگرانى باشد که اسلام و انقلاب و هر چیزى را دکان کنند؛ دکان قدرت، دکان ثروت، دکان شهرت و دکان ریاست!»

سپس در این بیانیه نوشته شده که در روزهای اخیر بیت بهشتی متوجه شده است که یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در جریان فعالیت‌های تبلیغاتی خود از عنوان «یادگار بهشتی» بهره می‌برد.

یکی از پوسترهای تبلیغاتی ابراهیم رئیسی

یکی از پوسترهای تبلیغاتی ابراهیم رئیسی

بیت بهشتی «هرگونه سوءاستفاده‌ ابزاری و فردی» از نام محمد بهشتی را مخرب خوانده و گفته است محمود احمدی‌نژاد نیز از نام محمدعلی رجایی، دومین رئیس جمهوری ایران در دوران ریاست جمهوری‌اش «سوءاستفاده» کرد.

در میتینگ‌ها و پوسترهای انتخاباتی رئیسی همواره «یادگار بهشتی» بودن او مطرح شده است. مهدی هاشمی، رئیس ستاد انتخابات ابراهیم رئیسی در استان تهران نیز گفته بود رئیسی نمونه و سمبلی از بهشتی است که اندیشه‌ها و مبانی او را در خود دارد.

احمدی نژاد در دور اول انتخابات ریاست جمهوری خود را «رجایی زمانه» معرفی می‌کرد و تلاش می‌کرد حتی شبیه او لباس بپوشد. افراد متفاوتی از جمله برادر رجایی بعدها از احمدی‌نژاد انتقاد کردند که چرا از نام او سوء استفاده کرده اما در دوران ریاست جمهوری‌اش به داد مستضعفان و محرومان نرسیده بود.

در همین زمینه:

معمای ابراهیم رئیسی: تلاش اصول‌گرایان برای غلبه بر تشتت

Share