Share

در این روزها روستاهای اطراف دریاچه زریبار (زریوار) در شهر مریوان میزبان لک‌لک‌های مهاجر هستند. هر سال با فرا رسیدن فصل بهار، جنگل‌های بلوط اطراف این روستاها در نزدیکی دریاچه زریبار اصلی‌ترین محل لانه‌سازی لک‌لک‌ها است. اهالی روستای زریبار لک‌لک‌های سفید را نماد خوش اقبالی و صلح می‌دانند. از این رو در بیشتر روستاهای اطراف دریاچه با کمک روستانشینان برای لک‌لک‌ها لانه‌سازی می‌کنند. لانه‌سازی برای این پرندگان به بخشی از فرهنگ مردم منطقه تبدیل شده است.

Share