Share

هم‌زمان با فرا رسیدن پنجاهمین روز هر سال جدید، مردم قزوین مراسم «پنجاه به‌ در» را برگزار می‌کنند. روز نوزدهم اردیبهشت مردم قزوین طبق یک رسم دیرینه به دامان طبیعت و باغ‌های سنتی می‌روند و همراه با یکدیگر روز را به پایان می‌رسانند.

Share