Share

دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران ادامه دارد؛ این تصاویری است از مردم و برخی از شخصیت های سیاسی.

تهران
حسن روحانی
احمد جنتی
تهران
صندوق سیار در روستاهای گلستان
صندوق سیار در روستاهای گلستان
ابراهیم رئیسی
موبدان زرتشتی
تهران
اسحاق جهانگیری
معصومه ابتکار
محسن هاشمی در جماران به همراه نوادگان آیت‌الله خمینی
ابراهیم یزدی
محمد خاتمی
بهزاد نبوی
مصطفی ملکیان
گرگان
سمنان
تبریز
تهران

صفحه ویژه انتخابات ۱۳۹۶ در “زمانه”

Share