Share

علی القاصی‌مهر، رئیس‌کل دادگستری استان فارس از شناسایی ۸ مدیر دستگاه اجرایی و ۳ فرماندار «متخلف» در این استان خبر داد. این مقام قضایی فعالیت غیرقانونی در امر انتخابات را دلیل تخلف این افراد  اعلام کرد. او همچنین از دستگیری ۸۹ نفر در جریان انتخابات در این استان خبر داد.

علی القاصی‌مهر، رئیس‌کل دادگستری استان فارس

به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی القاصی‌مهر، رئیس‌کل دادگستری استان فارس ۲۹ اردیبهشت گفت: «از مجموع ۸۹ نفر متخلف که در امر انتخابات فعالیت غیرقانونی داشته‌اند، ۱۱ نفر آنان مدیران برخی از دستگاه‌های اجرایی که ۳ نفر از آنان فرماندار شهرستان بودند و پرونده تخلفات انتخاباتی برای آنان ثبت شده و در حال پیگیری است.»

علی القاصی‌مهر با بیان اینکه مهم‌ترین اتهام‌های مسئولان متخلف در انتخابات، استفاده از امکانات دولتی در امر انتخابات و طرفداری از نامزد انتخاباتی خود گزارش شده است، گفت: «درمدت این دوره از تبلیغات به تعداد ۱۳۲ نفر از هواداران نامزدهای انتخاباتی تذکر داده شده که بیشترین تخلفات در شهرستان شیراز گزارش داده شده است.»

به گفته رئیس کل دادگستری استان فارس ۵۱ فقره پرونده انتخاباتی در فارس تشکیل شده که در پیوند با این پرونده‌ها ۸۹ نفر دستگیر شده‌اند.

صفحه ویژه انتخابات ۱۳۹۶

Share