Share

تغییر خاصی صورت نگرفت: روحانی رئیس جمهوری می‌ماند، ابراهیم رئیسی به مسند تولیت‌گری‌اش در مشهد بازمی‌گردد. رخداد مهم این بود که چیزی که جناح موسوم به “اصول‌گرا” انتظارش را می‌کشید، رخ نداد.

عبدالرضا رحمانی فضلی با حضور در ستاد انتخابات وزارت کشور نتایج ۹۹.۷ درصد شعبات را اعلام کرد. مطابق با آمار منتشر شده در ساعت ۱۴ ظهر به وقت ایران حسن روحانی با ۲۳۵۴۹۶۱۶ رای، ۵۷.۱ درصد آرای تا کنون شمارش شده را کسب کرده است. در این انتخابات ۴۱۲۲۰۱۳۱ پای صندوق‌های رأی رفتند. سهم بقیه کاندیداها از آرای شمارش شده از این قرار است:

ابراهیم رئیسی: ۱۵۷۸۶۴۴۹ رای / ۳۸.۳% آرای شمرده‌شده

مصطفی میرسلیم: ۴۷۸۲۱۵ رای / ۱.۲% آرای شمرده‌شده

مصطفی هاشمی‌طبا:۲۱۵۴۵۰/ ۰.۵% آرای شمرده‌شده


در همین زمینه

Share