Share

با اعلام نتایج انتخابات شورهای شهر و روستا در برخی از شهرهای ایران، مشخص شده که تعدادی از زنان کاندیدای این انتخابات به شوراهای شهر و روستای خود راه یافته‌اند.

نرجس محمددوست در آستانه اشرفیه، مهدیه قافله‌باشی، منیره قوامی و زهرا یوسفی در قزوین، شهناز حیدری و مینا افشون در ماهشهر از آن جمله هستند.

همچنین، مریم فتاحی در گتوند، مینا سیاحی‌فر و فرزانه زائرزاده در مینوشهر، لیلا سیاحی و مریم الهایی سحر در سوسنگرد
زهرا حزباوی در کارون هم  به عنوان اعضای شورای شهرهای خود انتخاب شده‌اند.

در تهران هم بر اساس آرای اعلام شده، شهربانو امانی زنگنه، بهاره آروین، زهرا صدر اعظم نوری، زهرا نژاد بهرام، ناهید خداکرمی و الهام فخاری از لیست اصلاح طلبان به شورای شهر راه یافته اند.

با اعلام نهایی نتایج انتخابات شوراها، تعداد زنان راه یافته به شوراها در سراسر کشور  بیشتر خواهد شد.

زنان و انتخابات شوراها: نبرد در شهرهای ضد زن

Share