Share

گفته می‌شود سالانه بیش از دو هزار و پانصد هکتار از مزارع استان کردستان به کشت توت فرنگی اختصاص می‌یابد. بسته به وضعیت جوی بیش از  سی هزار تن از این محصول برداشت می‌شود.
سنندج با تولید شصت درصد از توت فرنگی، رکورد بیشترین میزان تولید این محصول را در استان در اختیار دارد.

Share