Share

یک‌چهارم از آتش‌سوزی‌ جنگل‌های ایران به لحاظ مساحت در استان خوزستان رخ داده است.

آتش‌سوزی در ایران سالانه ۳۲۰ میلیارد تومان خسارت مستقیم زیست‌محیطی بر جا می‌گذارد

احمد مطیعی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان گفت که در پنج سال اخیر ۹۰ هزار هکتار از منابع طبیعی کشور سوخته که از این میان ۲۰ هزار هکتار در مرتع و جنگل بوده.

هر سال ۱۵ تا ۱۶ هزار هکتار از منابع طبیعی ایران دچار آتش‌سوزی می‌شوند که ۲۵ تا ۳۰ درصد آن مربوط به جنگل‌ها است.

به گفته احمد مطیعی سهم خوزستان از ۲۱ هزار هکتار آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع، نزدیک به  ۵ هزار و ۳۲۲ هکتار بوده است.

همزمان قاسم سبزعلی، فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی کشور  اعلام کرد با وجود کاهش ۳۵ درصدی حریق در جنگل‌های ایران در سال ۹۵، آمار آتش‌سوزی در خوزستان افزایش یافته است.

قاسم سبزعلی گفته «۵۵ فقره حریق در حوزه جنگل داشتیم که یک هزار و ۲۹۶ هکتار جنگل در سال گذشته از خوزستان در آتش سوخت».

در حال حاضر طرح جامع مدیریت و شیوه اطفای حریق در ایران نهایی نشده است.

بنابر آمار رسمی به طور میانگین آتش‌سوزی در ایران سالانه ۳۲۰ میلیارد تومان خسارت مستقیم زیست‌محیطی بر جا می‌گذارد.


  • پرونده ویژه:

آنچه از جنگل‌های ایران بر جای مانده است

Share