Share

امروز، جمعه ۱۲ خرداد، کابل بزرگ‌ترین راهپیمایی اعتراضی خود را علیه دولت وحدت ملی تجربه کرد. این راهپیمایی واکنشی اعتراصی به ناتوانی دولت در برقراری امنیت بود، موضوعی که با حمله تروریستی روز چهارشنبه گذشته یک بار دیگر مشخص شد. انفجاری که در روز دهم خرداد در کابل روخ داد و منجر به کشته شدن صد نفر و زخمی شدن بیش از چهارصد نفر شد، کاسه صبر مردم افغانستان را لبریز کرده است.

سالم ایزیدیار، از پیشگامان راهپیمایی امروز که بر اثر شلیک گارد ریاست‌جمهوری جان خود را از دست داد

بر اساس گزارش‌های رسانه‌های محلی، امروز در درگیری‌ای که بین مردم معترض و پلیس به وجود آمد، هفت نفر جان خود را از دست دادند و بیست نفر زخمی شدند.

گفت‌وگو با آثار حکیمی

آثار حکیمی، فعال اجتماعی و از سازمانگران راهپیمایی امروز در کابل در گفت‌وگو با ضمن ضمن بیان مشاهدات خود و مطالبات معترضان گفت، دولت افغانستان بارها ثابت کرده است که توان تامین امنیت شهروندان را ندارد و بایدهر چه زودتر برکنار بشود، تا دولت جدید با برنامه و توانایی بیشتر وارد میدان بشود و از ریختن خون مردم جلوگیری کند.

معترضان لیستی از مطالبات خود را منتشر کرده‌اند که برکناری دولت وحدت ملی افغانستان یکی از خواسته‌های اصلی آنهاست.

اثار حکیمی می‌گوید در راهپیمایی امروز در کابل نمایندگان تمام اقوام کنار هم در اعتراض عیله دولت راه‌پیمایی کردند و ایستادگی خود را به نمایش گذاشتند. او می‌گوید شلیک‌های هوایی پلیس محلی تنها به خشم مردم افزود؛ مردم قصد دارند که به اعتراض خود را ادامه دهند.

به گفت‌وگوی آثار حکیمی می‌توانید در پیوند زیر گوش دهید:

در  همین زمینه

Share