Share

اسماعیل عبدی، معلم زندانی و عضو هیات مدیره‌کانون صنفی معلمان ایران امروز در در سی و هشتمین روز اعتصاب غذای اعتراضی خود از بیمارستان به بند ۳۵۰ زندان اوین بازگردانده شد. او در اعتراض به امنیتی قلمداد کردن فعالیت‌های صنفی از ۱۰ اردیبهشت در اعتصاب غذاست و دو روز پیش به بیمارستان انتقال پیدا کرده بود.

اسماعیل عبدی، معلم زندانی

دو روز پیش که پس از اعتراضات گسترده نسبت به بی‌توجهی به مطالبات و خواست‌های او، عبدی سرانجام برای انجام آزمایش های پزشکی به بیمارستان خمینی تهران منتقل شد، مادر و همسر و فرزندانش پس از دیدار با وی حاضر به ترک بیمارستان نشدند. مادر اسماعیل عبدی اعلام کرد تا آزادی فرزندش محل را ترک نخواهد کرد.

روز دوشنبه ۱۵ خرداد نیز جمعی از فعالان کارگری و مدنی به دیدار عبدی رفتند. امروز سه شنبه ۱۶خرداد ۹۶  مأموران زندان اوین، عبدی را که وضع جسمی مناسبی نداشت، به زندان بازگرداندند.

خبر تائید نشده‌ای حاکی از آن است که مأموران از مادر عبدی خواسته‌اند با تهیه وثیقه برای آزادی پسرش اقدام کند.


بیشتر بخوانید:

انتقال اسماعیل عبدی، معلم زندانی در اعتصاب غذا به بیمارستان

اسماعیل عبدی همچنان از اوین به بیمارستان اعزام نمی‌شود

اسماعیل عبدی، معلم زندانی حاضر نشد با دستبند به بیمارستان برود

سازمان معلمان ایران نسبت به در خطر بودن جان اسماعیل عبدی هشدار داد

Share