Share

نخستین نمونه پوشش اسلامی مخصوص کارکنان زن بیمارستان‌ها و مراکز درمانی رونمایی شد. وزارت بهداشت آن را مغایر اصول علمی و بهداشتی دانست.

پوشش اسلامی برای پرستاران

چادر مخصوص بیمارستان‌ها و مراکز درمانی جمعه، ۱۹ خرداد در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان رونمایی شد.

این پوشش اسلامی پرستاران و کارکنان زن بیمارستان‌ها چادری سیاه بر مانتویی سفید است.

دولت جمهوری اسلامی تا کنون برای زنان در حوزه‌های گوناگون، از جمله رشته‌های مختلف ورزشی پوشش اسلامی طراحی کرده‌است. با این حال، طراحی چادر سیاه برای پرستاران و کارکنان زن بیمارستان‌ها برای نخستین بار صورت می‌پذیرد؛ در حالیکه استفاده از لباس سفید و روشن در مراکز بهداشتی برای حفظ حداکثر بهداشت و اطلاع از آلودگی احتمالی بر آنها است.

وزارت بهداشت دولت حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران نیز نسبت به این پوشش اسلامی طراحی‌شده اعتراض کرده است. محمد میرزابیگی، معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شنبه ۲۰ خرداد گفت که «لباس جدید پرستاری رونمایی شده در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با مبانی علمی و کارشناسی پوشش های پزشکی و پرستاری مغایرت دارد.»

پیش از این در ۱۳۹۰، وزارت بهداشت دومین دولت محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری سابق ایران لباس فرم پرستاران را روپوش سفید، مقنعه و شلوار سورمه‌ای تعیین کرده بود.


بیشتر بخوانید

Share