Share

فاطمه صفرپور، دانش آموخته معماری، متولد زاهدان و ساکن کرج است. او در کارگاه کوچک خود با ضایعات خودرو  مجسمه می‌سازد. فاطمه صفرپور این هنر را به تجربه و خود آموز فرا گرفته است.

Share