Share

چای نخستین بار در سال ۱۲۷۶ شمسی در ایران کشت شد.  در حال حاضر چای به عنوان نوشیدنی سنتی ایران جایگاه ویژه‌ای یافته است. گفته می‌شود مردم ایران سالا‌نه حدود ۱۰۰ هزار تن چای مصرف می‌کنند که تنها کمتر از نیمی از آن تولید داخل است. چای‌کاران ایران با جمعیتی حدود شصت هزار خانوار ۳۵ هزار هکتار زمین زراعی در اختیار دارند.

Share