Share

آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان ده‌ها هزار کودک بازمانده در تحصیل را شناسایی کرده و بخشی از آنها را جذب کلاس‌های درس کرده است.

نزدیک به یکصد و ۷۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل در سیستان و بلوچستان وجود دارند

علیرضا نخعی، مدیرکل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان جمعه، ۲۶ خرداد از شناسایی ۱۶۹ هزار کودک «لازم التعلیم» خبر داد. او گفت که بیش از ۱۱۰ هزار تن از این کودکان جذب کلاس‌های درس شده‌اند.

لازم‌التعلیم ترکیب دیگری است برای اشاره به کودکان بازمانده از تحصیل. در ایران طبق قانون اساسی، فراهم‌کردن آموزش تا سطح متوسطه برای همگان از وظایف دولت است.

در اصل سوم از فصل اول قانون اساسی جمهوری اسلامی که به‌طور کلی به وظایف دولت اشاره شده، آمده است: «آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی».

همچنین اصل ۳۰ قانون اساسی می‌گوید: «دولت موظف است وسایل آموزش و پروش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خود‌کفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.»

در حال حاضر براساس نتایج مرکز پژوهش‌های مجلس، سه میلیون و ۲۰۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل در ایران وجود دارد. دختران از اصلی‌ترین گروه‌های بازمانده از تحصیل در ایرانند.

با این حال، استان‌های حاشیه‌ای ایران که غالب جمعیت آنان را اقلیت‌های قومی و مذهبی تشکیل می‌دهند، با مشکل کودکان بازمانده از تحصیل با شدت بیشتری رویارو هستند. اگرچه اصل نوزدهم قانون اساسی ایران می‌گوید که «مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود» و همچنین اصل بیستم قانون اساسی اعلام می‌کند که « همه افراد ملت اعم از زن و مردم یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی برخوردارند.»

علاوه بر سیستان و بلوچستان، شمار کودکان «لازم‌التعلیم» در خوزستان و هرمزگان هم بسیار بالا است. در خوزستان دست‌کم ۱۰۰ هزار کودک و در هرمزگان نیز نزدیک به ۱۵ هزار کودک از تحصیل بازمانده‌اند.

اما سیستان و بلوچستان با اختلاف بیشترین تعداد افراد بازمانده از تحصیل را داراست. علیرضا نخعی دلیل این اتفاق را مبود فضا نسبت به سرانه آموزشی، کمبود نیروی آموزشی و شرایط اقتصادی و معیشتی دانسته‌است. دشواری شرایط معیشتی باعث شده که کودکان کمک‌یار والدین برای تأمین بخشی از هزینه‌های خانواده باشند.


سه میلیون و ۲۰۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل: دختران محرومان اصلی

Share