Share

قلعه «علی بیگ» در نوار مرزی ارس، در منطقه‌ای با طبیعت بکر به نام کمتال قرار دارد. در زمان فتحعلی شاه قاجار، روس‌ها منطقه خاروانا را اشغال کردند. شخصی به نام علی بیگ از اهالی خاروانا این قلعه را تعمیر کرد و با همراهانش در آنجا مخفی شد تا با روس ها مقابله کند. در حال حاضر طایفه‌ای تحت عنوان علی بیگلو یا علی بگلو در شهر خاروانا زندگی می‌کنند که گفته می‌شود از نوادگان علی بیگ هستند.

Share