Share

سازمان بین‌المللی مهاجرت اعلام کرده است که دست‌کم ۱۲۶ پناهجوی آفریقایی در دریای مدیترانه غرق شدند.

بیشتر پناهجویان آفریقایی از نیجریه عازم اروپا می‌شوند.

چهار نفر از پناهجویان که موفق شده‌اند خود را نجات دهند به سازمان بین‌المللی مهاجرت گفته‌اند که آن‌ها خود را از سودان جنوبی به لیبی رسانده بودند و قصد داشتند از طریق دریای مدیترانه با یک قایق خود را به سواحل ایتالیا برسانند که بعد از چند ساعت، یک قایق ماهیگیری لیبیایی به آن‌ها هجوم آورد و موتور قایقشان را دزدید و این موضوع باعث شد که قایق در دریا غرق شود.

چهار نفری که نجات پیدا کرده‌اند از سودان جنوبی و از نیجریه‌اند.

در سال جاری بیش از ۶۵ هزار پناهجوی آفریقایی تلاش کرده‌اند از طریق دریای مدیترانه خود را به اروپا برسانند: کسب و کاری پررونق برای قاچاقچیان.

بیشتر این پناهجویان از نیجریه عازم اروپا می‌شوند.

بیشتر بخوانید:

دستاورد اجلاس مالت: یک دیوار نامرئی اما بلند بین آفریقا و اتحادیه اروپا

 

Share