Share

دادگاه حقوق بشر اروپا در استراسبورگ روز سه‌شنبه ۲۰ ژوئن / ۳۰ خرداد روسیه را به‌دلیل تبعیض علیه همجنسگرایان محکوم کرد.

این تصمیم دادگاه حقوق بشر اروپا اشاره به قانونی دارد که از سال ۲۰۱۳ «تبلیغات همجنسگرایی» در روسیه را مجرمانه می‌داند.

بر اساس این قانون مردان و زنان همجنسگرا در روسیه اجازه ندارند گرایش جنسی خود را در برابر کسانی که به سن قانونی نرسیده‌اند اعلام کنند.

قضات استراسبورگ معتقدند که این قانون بر ضد آزادی عقیده و مروج همجنسگراستیزی است و با ارزش‌های یک جامعه دموکراتیک، از جمله برابری، پلورالیسم و تساهل ناسازگار است.

سه فعال حقوق همجنسگرایان روسیه علیه دولت این کشور به دادگاه حقوق بشر اروپا شکایت کرده بودند. دادگاه به سود آن‌ها خسارات مالی تعیین کرده است.

یک قاضی روس در دادگاه حقوق بشر اروپا بر خلاف این رأی نظر اقلیت خود را چنین عنوان کرد که حفظ حریم خصوصی کودکان نسبت به آزادی بیان همجنسگرایان مهم‌تر است.

Share