Share

«ایرندگان» در شهرستان خاش در استان سیستان و بلوچستان واقع شده است. بیشتر مردم این منطقه به کشاورزی اشتغال دارند. زنان این منطقه علاوه بر مشارکت در کار کشاورزی در «سوزن دوزی» فعالیت دارند. «ایرندگان» دارای نخلستان‌های زیبای خرما است و زمین‌هایی مستعد برای شالی‌کاری دارد.

Share