Share

آخرین آمار مربوط به مبادله چک در ایران حاکی از آن است که در اردیبهشت‌ماه سال جاری نزدیک به ۱.۵ میلیون فقره چک برگشت خورده است که نشان از رشد ۳۶ درصدی چک‌های برگشتی دارد.

مبلغ چک‌های برگشتی در این ماه ۱۳ هزار میلیارد تومان بود که ۶۲.۷ درصد افزایش یافته است.

در اردیبهشت‌ماه امسال حدود ۹.۶ میلیون فقره چک به مبلغ حدود ۵۹ هزار میلیارد تومان مبادله شده است. این رقم از نظر تعداد حدود ۲۸.۹ و از نظر مبلغ تا ۵۵.۵ درصد افزایش یافته است. منظور از چک‌های مبادله‌شده مجموعه چک‌های وصولی و برگشتی است.

در این میان چک‌های وصولی در اردیبهشت حدود ۸.۱ میلیون فقره بوده که تا ۲۷ درصد رشد داشته است.

عمده دلایل برگشت حدود ۱.۵ میلیون فقره چک همچون دوره‌های قبلی، کسری یا فقدان موجودی عنوان شده است.

از کل چک‌های برگشتی از نظر شمار ۹۷.۴ و از نظر مبلغ تا ۹۶.۳ درصد به دلیل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

در سال گذشته نیز چک‌های برگشتی ۹۷,۴ درصد از نظر تعداد و ۹۷ درصد از نظر مبلغ به دلیل کسری یا فقدان موجودی بود.

بیشتر بخوانید:

عامل ۹۷ درصد چک‌های برگشتی بی‌پولی است

Share