Share

 علی ربیعی وزیر رفاه ایران می‌گوید زنان بیوه در ایران به دلیل مشکلاتی که در ساختار جامعه وجود دارد، مجبورند بیوگی خود  را پنهان کنند. به گفته او به دلیل شرایط تحولات جمعیتی و سبک زندگی، ایران در سال‌های آتی با پدیده «دختران مجرد سالخورده» روبه رو خواهد شد.

وزیر رفاه ایران به مناسبت روز جهانی زنان بیوه در کانال تلگرامی‌ خود یادداشتی نوشته و با اشاره به روز ٢٣ ژوئن روز جهانی زنان بیوه (Widows)، گفته هم‌اکنون بیش از ٢۵۶ میلیون زن بیوه و ۵٨۴ میلیون کودک این زنان در جهان زندگی می‌کنند.

او فقر و محرومیت را از چالش‌های اساسی زنان بیوه دانسته که بر اساس آن با تخمین خوشبینانه، حدود ١۵ درصد از این زنان در فقر مطلق به سر می‌برند.

ربیعی گفته که ایران در این زمینه برخی مسائل حاشیه‌ای خاص خود را دارد. به گفته وزیر کار ایران، بر اساس مطالعه‌ای ناتمام که خود او در سال ۹۱ در مورد میزان امنیت زنان در محیط‌های کاری از منظر جامعه‌شناسی و فرهنگ سازمانی انجام داده، داده‌های اولیه حاصل از مصاحبه‌ها نشان داده این گروه از زنان در متن اجتماع ایران از ناامنی مضاعف برخوردارند.

علی ربیعی نوشته: «نوع نگاه به زنان بیوه از سوی برخی مردان در بسیاری موارد حالت غیر اخلاقی و سوءاستفاده‌گرایانه دارد و برخوردهای این چنینی بر رنج اینگونه زنان افزوده و زندگی نگران‌کننده‌ای را برای آنان فراهم ساخته به‌گونه‌ای که زنان بیوه در جامعه ایران در بسیاری موارد ناگزیرند مساله بیوگی خود را پنهان کنند.»

او به پدیده دیگری اشاره کرده که آن را «بیوه ساختاری» نامیده است. به نوشته وزیر کار ایران، شرایط تحولات جمعیتی و سبک زندگی به گونه‌ای دچار تغییرات نهادی شده که ایران در سال‌های آتی با جمعیتی از دختران مواجه خواهد بود که از شانس ازدواج پایینی برخوردارند. او این پدیده را  پدیده «دختران مجرد سالخورده» خوانده است.

ربیعی گفته احترام به این گروه و  قوانین و مقررات و فرهنگ حمایت گرایانه، زندگی راحت و امن در متن جامعه علاوه بر رفع فقر، رفع نیاز به شغل و… برای این زنان ضروری است. ارایه خدمات مشاوره برای مدیریت خانواده به صورت تک‌ والدینی و برنامه‌ریزی برای افزایش ضریب امنیت این زنان نیز از اهمیت بسیار برخوردار است‌.

ربیعی در نوشته خود اعلام کرده که بررسی مشکلات این قشر از جامعه و تدوین سیاست‌های حمایتی رفاهی کارآمد و همه‌جانبه نگر در دستور کار جلسات آتی شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی قرار دارد.

او به اقداماتی برای ایجاد شرایط مناسب برای مادر شدن دختران مجرد اشاره کرده، از  جمله ایجاد شرایط قبول فرزند برای دختران مجرد.

روز جهانی زنان بیوه؛ روایت‌های شخصی‌

Share