Share

شرایط اقلیمی استان کردستان موجب شده تا رودخانه‌ها و روان‌آب‌های متعددی در این منطقه جاری شود. این رودخانه‌ها در کنار دریاچه زریوار یکی از مهم‌ترین جاذبه‌های آبی در غرب ایران هستند. دریاچه زریوار در فاصله دو کیلومتری غرب مریوان قرار گرفته است. از رودخانه‌های مهم کردستان نیز می‌توان از سیروان، قزل‌اوزن، سیمینه رود و زرینه رود نام برد.

Share