Share

صبح روز شنبه ۳ تیر در ترمینال چهار فرودگاه مهرآباد صدای تیراندازی شنیده شد. مسئولان گفتند مأموران انتظامی «یک مانور محدود داخلی» برگزار کرده‌اند. اکنون معلوم شده در این واقعه، یک نفر جان خود را از دست داده است.

فرودگاه مهرآباد تهران

به گزارش روزنامه شهروند، مهدی یزدی، از نیروهای حفاظت سپاه پاسداران در فرودگاه مهرآباد در «مانور محدود داخلی» نیروهای انتظامی مورد اصابت گلوله قرار گرفته و کشته شده است.

محسن همدانی، معاون استاندار تهران بعد از شنیده شدن صدای گلوله در ترمینال چهار فرودگاه مهرآباد و وحشت برخی از مسافران اعلام کرده بود که «جای نگرانی نیست» و صدای گلوله مربوط به یک مانور بوده است. مسافران و حتی کارکنان فرودگاه مهرآباد از برگزاری این مانور بی‌خبر بودند.

یک «مقام آگاه» اعلام کرده بود که مانور یاد شده به این دلیل بدون اعلام قبلی و «به صورت ناگهانی» انجام شده که «در جریان آن نیروهای امنیتی به خوبی محک خورده و شرایط را شبیه‌سازی کنند.»

ترمینال چهار فرودگاه مهرآباد مخصوص خروجیِ مسافران پروازهای داخلی است. صبح شنبه ۳ تیر اما هیچ پروازی از این سالن انجام نشد.

Share