Share

در آستانه برگزاری نشست رهبران ۲۰ قدرت اقتصادی جهان در هامبورگ، همایش آلترناتیو این نشست توسط سازمان‌های غیردولتی امروز، چهارشنبه ۵ ژوئیه / ۱۴ تیر در همین شهر آغاز شد.

تظاهرات مخالفان اجلاس گروه ۲۰ در هامبورگ

تظاهرات مخالفان اجلاس گروه ۲۰ در هامبورگ

در این همایش با عنوان «اجلاس برای همبستگی جهانی» سندیکاها، اتحادیه‌ها و نهادهای سیاسی از جمله درباره مسائلی چون توسعه، محیط زیست و بحران پناهجویی گفت‌وگو خواهند کرد.

شامگاه روز گذشته، سه‌شنبه ۴ ژوئیه / ۱۳ تیر پلیس هامبورگ بار دیگر با مخالفان نشست گروه ۲۰ درگیر شد. در بخش سنت پائولی شهر هامبورگ که مرکز گروه‌های آلترناتیوی چپ محسوب می‌شود تظاهرکنندگان معترض خیابانی را مسدود کردند. پلیس برای پراکنده کردن آن‌ها از ماشین آب‌پاش استفاده کرد.

همچنین در منطقه آلتونا درگیری‌هایی بین پلیس و معترضان به برگزاری نشست گروه ۲۰ رخ داد. پس از آن‌که پلیس مانع از برپایی اردوگاه اعتراضی مخالفان شد کلیساها و دیگر نهادها چادر و دیگر امکانات در اختیار معترضان قرار دادند.

نزدیک به ۲۰ هزار مأمور پلیس امنیت اجلاس گروه ۲۰ را بر عهده دارند. این اجلاس روزهای جمعه ۷ ژوئیه / ۱۶ تیر و شنبه ۸ ژوئیه / ۱۷ تیر در هامبورگ برگزار می‌شود.

Share