Share

ده‌ها تن از کارگران شهرداری خرم‌آباد صبح روز دوشنبه ۱۹ تیر در میدان ۲۲ بهمن این شهر تجمع اعترا‌ضی برپا کردند. این چندمین بار است که این کارگران در اعتراض به چهار ماه تعویق دستمزد خود دست به اعتراض زده‌اند.

تجمع کارگران شهرداری خرم آباد دوشنبه ۱۹ تیر

کارگران که در منطقه یک خرم‌آباد کار می‌کنند به «قدس آنلاین» گفته‌اند چهار ماه است حقوق نگرفته اند و زندگی شان در تنگنا قرار گرفته است اما شهرداری توجهی نمی‌کند.

پیش از این نیز تعویق پرداخت دستمزدها در شهرداری خرم‌آباد بارها به برپایی تجمع اعترا‌ض آمیز از سوی کارگرانی انجامیده بود که از طریق پیمانکاران در شهرداری به کار مشغولند.

سال گذشته که این کارگران ۹ ماه دستمزد نگرفتند، به رشته‌ای از اعتراض و اعتصاب روی آوردند. مسئولان بارها وعده رسیدگی به مشکلات کارگران و پرداخت دستمزد آنان را دادند اما به این وعده‌ها عمل نشد.

در نهایت یحیی عیدی بیرانوند، شهردار خرم‌آباد، اواخر سال گذشته گفت که شهرداری اعتبار لازم برای پرداخت دستمزد را در اختیار پیمانکاران قرار داده اما پیمانکاران به «کارگران ظلم می‌کنند و حقوق آن‌ها را پرداخت نمی‌کنند.»

بیرانوند در آن زمان وعده داد که شهرداری حقوق و بیمه کارگران را مستقیم و سر ماه پرداخت کند.


  • درباره معوقات حقوقی کارگران بیشتر بخوانید:

کارگران شرکت آب و فاضلاب روستایی دزفول سه ماه است حقوق نگرفته اند

Share