Share

تابستان امسال اغلب شهرهای ایران با گرمای بی‌سابقه‌ای روبرو بوده‌اند. شدت موج گرما به ویژه در استان‌های جنوبی کشور مشکلات زیادی به بار آورده است. برخی از شهروندان تهرانی هم این‌گونه به مقابله با گرما رفته‌اند.

Share