Share

هوای شهر اراک در استان مرکزی باز هم آلوده و ناسالم گزارش شده است. حفاظت محیط زیست استان مرکزی به همین مناسبت آماری از آلودگی هوا در این شهر ارائه داده: هوای اراک در یک سوم روزهای سال گذشته آلوده و ناسالم بوده است.

آسمان غبارآلود شهر اراک در استان مرکزی

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی به رسانه‌های داخلی اعلام کرده که هوای اراک همچنان در سومین روز پیاپی ناسالم و آلوده است.

سعید محمودی درباره میزان آلودگی هوا در روزهای اخیر در شهر اراک گفته است:

«شاخص کیفیت هوای شهر اراک در روز چهارشنبه ۲۱ تیر، ۱۲۵بود که بیانگر وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس است. میزان غلظت ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون در هوای اراک صبح روز پنجشنبه ۲۲ نیز، ۴۵ میکروگرم بر مترمکعب اندازه‌گیری شد که این هم بیش از حد مجاز است.»

به گفته مدیر کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی شهر اراک طی سال گذشته، ۱۰۵روز آلودگی و هوای ناسالم را پشت سر گذاشته که از مجموع این روزها، یکصد روز در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و پنج روز نیز در شرایط ناسالم برای تمام گروه های جمعیتی قرار داشته است.

حفاظت محیط زیست استان مرکزی از کودکان، زنان باردار، بیماران قلبی و تنفسی و سالمندانی که در شهر اراک زندگی می‌کنند خواسته است که به دلیل آلودگی هوا از رفت و آمد در شهر و به ویژه در مناطق پرآمد و شد خودداری کنند.

بیشتر بخوانید:

هوای اصفهان در وضعیت «بسیار ناسالم» قرار گرفت

Share