Share

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه گفته بود حسین فریدون، برادر رئیس جمهوری ایران به دلیل عدم تأمین قرار صادره بازداشت شده است، اکنون خبرگزاری فارس گفته است قرار وثیقه حسین فریدون ۵۰ تا ۶۰ میلیارد تومان است.

دستگاه قضائی و مخالفان دولت، حسین فریدون را به فساد مالی متهم می‌کنند اما او و دولت این اتهامات را رد می‌کنند.

دستگاه قضائی و مخالفان دولت، حسین فریدون را به فساد مالی متهم می‌کنند اما او و دولت این اتهامات را رد می‌کنند.

خبرگزاری فارس روز دوشنبه ۲۶ تیر نوشت: «یکی از نکات مهم این است که مشخص شود برای حسین فریدون برادر رئیس جمهور چه میزان وثیقه در نظر گرفته شده است که این فرد نتوانسته آن را تودیع کند.»

این خبرگزاری افزوده است که گفته می‌شود «با توجه به حجم اتهام قرار صادر شده از سوی شعبه رسیدگی‌کننده چیزی در حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیارد تومان خواهد بود.»

غلامحسین محسنی اژه‌ای، یکشنبه ۲۵ تیرماه در نشست خبری خود از بازداشت حسین فریدون خبر داد.

به گفته او، «چندین نوبت در خصوص ایشان تحقیق شد. از افراد مرتبط هم تحقیق شد. برخی افراد بازداشتند و برخی بیرونند. دیروز برای ایشان قرار تأمین صادر شده. چون قرار تامین (وثیقه) را ندادند، ایشان به زندان معرفی شده. اگر وثیقه را تأمین کنند، آزاد می‌شوند. بازداشت موقت نیست.»

دستگاه قضائی و مخالفان دولت، حسین فریدون را به فساد مالی متهم می‌کنند اما او و دولت این اتهامات را رد می‌کنند.

فریدون در رابطه با پرونده مشهور به «حقوق‌های نجومی» نیز متهم شده بود.

حسین فریدون دستیار ویژه رئیس‌جمهوری است. برادر حسن روحانی در تیم مذاکره‌کنندگان پرونده هسته‌ای با قدرت‌های ۱+۵ نیز حضور داشت.

بیشتر بخوانید:

حسین فریدون، برادر رئیس‌جمهوری دستگیر شد

Share