Share

در یزد بخشی از نهال‌ها و درخت‌هایی که برای طرح بیابان‌زدایی اختصاص داده‌ شده بود، بر اثر خشکسالی از بین رفته.

خشکسالی یک انارستان در استان یزد

محمود فتاحی، مسئول امور بیابان اداره کل منابع طبیعی یزد می‌گوید یک دهه خشکسالی پایداری کشت‌ها و نهال‌کاری‌ها را به خطر انداخته؛ این طرح‌ها برای مقابله با خسارات کانون‌های بحرانی فرسایش بادی در نظر گرفته شده بود.

به گفته این مقام محلی «به دلیل نبود آب کافی درصدی از نهال‌کاری‌ها خشک شده و بعضاً نیز هزینه آبیاری را افزایش داده است».

مقابله با بیابان‌زایی و فرسایش باد در یزد عمدتاً از طریق جنگل‌های دست‌کاشت بیابانی و مالچ‌پاشی صورت می‌پذیرد.

کنترل فرسایش بادی در این استان از سال ۱۳۴۹ آغاز شده و در طول این مدت نزدیک به ۶۰ هزار هکتار جنگل‌های بیابانی کاشته شده.

اکنون محمود فتاحی روشن نکرده چه درصدی از این جنگل‌های دست‌کاشت بر اثر خشکسالی از بین رفته‌اند.

یزد ۵۳۲ هزار هکتار کانون‌های بحرانی فرسایش بادی دارد.

از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۵، این استان ۱۳ سال را در خشکسالی سپری کرده.

Share