Share

روز یازدهم مرداد ماه جشنواره سالانه سیر در روستای «سولان»  استان همدان برگزار شد. «سولان» یکی از روستاهای نزدیک همدان است و محصول سیر آن از مهم‌ترین تولیدات کشاورزی این منطقه است.

به گفته مدیر جهادکشاورزی همدان شصت درصد سیر استان در این روستا تولید می‌شود.

Share