Share

حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران طی حکم‌های جداگانه‌ای مسئولیت دو معاونت ریاست جمهوری و همچنین دستیار رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی را به سه زن واگذار کرد.

از راست: معصومه ابتکار، شهیندخت مولاوردی و لعیا جنیدی

از راست: معصومه ابتکار، شهیندخت مولاوردی و لعیا جنیدی

بر این اساس، معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست در دولت یازدهم به‌عنوان «معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده»، لعیا جنیدی، عضو هیئت علمی (دانشیار) دانشگاه تهران و وکیل دادگستری به‌عنوان «معاون حقوقی رئیس جمهوری» و شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس ‌جمهوری در امور زنان و خانواده دولت یازدهم به عنوان «دستیار رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی» منصوب شدند.

بدین ترتیب شهیندخت مولاوردی که عملکرد او طی چهار سال گذشته با انتقاد اصول‌گرایان روبه‌رو بود، از معاونت امور زنان و خانواده دولت کنار گذاشته شد و معصومه ابتکار جانشین او‌ شد.

این انتصاب‌ها در حالی صورت می‌گیرد که پس از انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم و پیروزی حسن روحانی، انتظار می‌رفت که دست‌کم یک وزیر زن در کابینه دوازدهم حضور داشته باشد اما با انتشار فهرست کابینه پیشنهادی روحانی معلوم شد که یک وزیر زن نیز در میان آن‌ها وجود ندارد.

بیشتر بخوانید:

حسن روحانی ۱۷ وزیر کابینه جدید را معرفی کرد

Share