Share

مجلس ایران طرحی یک فوریتی را تصویب کرده که مجازات اعدام مجرمان مواد مخدر به حبس و جزای نقدی فروکاسته می‌شود.

اگرچه در این طرح اعمال مجازات جایگزین اعدام به کسانی تعلق می‌گیرد که از سلاح استفاده نکرده باشند، رهبری باندهای مواد مخدر را بر عهده نداشته باشند و محارب شناخته نشوند.

بر اساس این طرح متهمانی که که کم‌تر از ۱۰۰کیلوگرم تریاک و گراس، و کم‌تر از دو کیلو هروئین و کوکائین داشته باشند، دیگر شامل مجازات اعدام نخواهند شد.

انتظار می‌رود این طرح از آمار اعدام‌ها در ایران بکاهد.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی در نیمه اول سال ۲۰۱۷، دست کم ۲۳۹ حکم اعدام را به اجرا گذاشته است.

در ایران ۹۰ درصد زندانیانیان در نوبت اعدام را مجرمان مواد مخدر تشکیل می‌دهند.

در حال حاضر ۵۰۰۰ نفر در ایران در نوبت اعدام قرار دارند.

اجرایی شدن این طرح منوط به تصویب شورای نگهبان است.

در صورت اجرایی شدن، این قانون شامل دارندگان محکومیت قطعی فعلی نیز می‌شود.


در همین زمینه

تصویب کلیات طرح تخفیف مجازات اعدام در جرایم مربوط به مواد مخدر

Share