Share

رییس پلیس جدید تهران در گفت و گو با خبرنگاران، درباره ادامه اجرای طرح گشت ارشاد گفته: «برخوردهای ما در این زمینه ایجابی است و برخوردهای سلبی و قهرآمیز نخواهیم داشت.»

حسین رحیمی، در اولین نشست خبری خود با خبرنگاران گفته: «پلیس مسوول برخورد با هرگونه ناهنجاری است که در جامعه صورت می گیرد، در این باره نیز برخوردهای ما ایجابی است و برخوردهای سلبی و قهرآمیز در این زمینه نخواهیم داشت واز مردم می‌خواهیم تا شئونات اسلامی را رعایت کنند.»

از پاسخ او مشخص نیست که چه اتفاقی برای گشت ارشاد خواهد افتاد.

دولت حسن روحانی ازدوره نخست خود سعی کرده است که بدون اشاره به آزادی زنان در انتخاب پوشش، این موضوع را مطرح کند که برخورد پلیسی با انتخاب‌های پوششی زنان موجب ترویج حجاب اسلامی نخواهد شد. با این حال در دوران قدرت این دولت هم گشت ارشاد بارها به خیابان‌ها آمده و به زنان تذکر داده است.

سال گذشته، فرمانده نیروی انتظامی از برخی از شعارهای انتخاباتی درباره حذف گشت ارشاد انتقاد کرد. حسین اشتری گفت: «امروز هر کسی که می‌خواهد حتی از یک شهرستان نماینده مجلس شود می‌گوید گشت ارشاد را بر می‌دارم اما مگر گشت ارشاد برداشتنی است؟ قانون را تغییر دهید این ایرادی ندارد. اما ما نمی‌توانیم خلاف قانون کاری را انجام دهیم.»

طرح «عفاف و حجاب» که عنوان عامیانه‌اش «گشت ارشاد» است، طرحی است که قانون اجرای آن را به ۲۶ وزارتخانه و سازمان سپرده، اما «گشت ارشاد» با ون‌های مخصوص و پرسنل زن نیروی انتظامی، بیش از هر سازمان دیگری اجرای مفاد ۲۳ بند از طرح یادشده را برعهده گرفته و مسئله حجاب را تبدیل به بحثی امنیتی کرده است.

دخالت سپاه و بسیج در کنترل پوشش زنان و جوانان، استقرار گشت‌های بازرسی و برخوردهای خشن با گروه‌های مختلف اجتماعی و هجوم به میهمانی‌ها و جشن‌های عروسی، روش‌هایی بوده است که بعضی نهادهای نظامی و شبه نظامی حتی پیش از ایجاد گشت ارشاد یا طرح عفاف و حجاب یا حتی همزمان با آن، به کار می‌بستند.

Share