Share

بحران آب در بسیاری از شهرها و روستاهای منطقه «کالیمانی» و «شهر آشخانه» در خراسان شمالی موجب مهاجرت بیشتر روستاییان به شهرهای بزرگ شده است. کاهش بارندگی در سال‌های گذشته، حفر چاه‌های غیر مجاز عمیق و آبیاری سنتی مزارع کشاورزی از دلایل  کمبود آب در این مناطق است.
خراسان شمالی با جمعیت۸۶۴ هزار نفری در شمال شرق کشور قرار دارد و حدود ۴۸ درصد جمعیت آن در روستاها ساکن هستند. معیشت ساکنان این روستاها از کشاورزی و دامپروری است.

Share