Share

علی مطهری از سخنگوی قوه قضائیه می‌پرسد چرا با درخواست مهدی کروبی برای محاکمه علنی کسانی که حصر خانگی شده‌اند مخالفت می‌شود. او می‌گوید این امر شائبه هراس از روشن شدن حقایق را ایجاد می‌کند.

علی مطهری، نایب رئیس مجلس: هیچ‌گاه شورای عالی امنیت ملی نمی‌تواند جای قوه قضائیه را بگیرد

علی مطهری، نایب رئیس مجلس: هیچ‌گاه شورای عالی امنیت ملی نمی‌تواند جای قوه قضائیه را بگیرد

علی مطهری، نایب رئیس مجلس روز دوشنبه ۳۰ مرداد به سخنان غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه درباره حصر خانگی و درخواست مهدی کروبی برای محاکمه علنی حصرشدگان پاسخ داد و گفت ادامه این اقدام مخالفت با قانون اساسی است.

مطهری با اشاره به این‌که اژه‌ای گفته بود حصر خانگی حکم شورای عالی امنیت ملی است، گفته است: «آن مصوبه حداکثر در شرایط اضطرار و آشوب موجه بوده و ادامه حصر خانگی پس از آن نیاز به حکم قضائی داشته و الاّ مخالف اصول سی و دوم تا سی و هفتم قانون اساسی است.»

این اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی به بازداشت افراد و چگونگی صدور حکم قضایی اشاره دارند و از جمله در اصل ۳۶ گفته شده: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق‌دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». با این حال این اصول به‌طور معمول در ایران اجرا نمی‌شوند.

محسنی اژه‌ای یکشنبه ۲۹ مرداد درباره خواسته مهدی کروبی یعنی برگزاری دادگاه علنی گفته بود: «تا زمانی که مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره حصر وجود دارد، نمی‌توان از دادگاه علنی حرف زد».

او افزوده بود: «یک اقدامی شورای عالی امنیت ملی در سال ۸۹ نسبت به برخی که در رأس قضایا بودند گرفت و این تصمیم منجر به محصور شدن برخی افراد شد و همچنان آن مصوبه به قوت خود باقی است.»

علی مطهری در پاسخ گفته است: «هیچ‌گاه شورای عالی امنیت ملی نمی‌تواند جای قوه قضائیه را بگیرد و بدون محاکمه و شنیدن دفاعیات متهم برای او مجازات حصر خانگی تا زمان مرگ تعیین کند.»

مطهری همچنین با اشاره تلویحی به نقش محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری پیشین، در رویدادهای سال ۱۳۸۸ پرسیده است که اگر «نسبت به برخی که در رأس قضایا بودند این تصمیم گرفته شده» چرا در مورد کسان دیگری که در «رأس قضایا» قرار داشتند و زمینه «فتنه» را فراهم کردند چنین تصمیماتی گرفته نشده است.

او گفته است: «شما یک طرف قضیه را گرفته‌اید و طرف دیگر را رها کرده‌اید و تا چنین است و انصاف دیده نمی‌شود وجدان جامعه آرام نمی‌گیرد.»

علی مطهری خواهان تمکین به قانون شد تا «سنت غلط حصر خانگی در جمهوری اسلامی برچیده شود».

مهدی کروبی روز چهارشنبه ۲۵ مرداد برای رسیدن به دو خواسته خروج مأموران امنیتی از منزل و برگزاری دادگاه علنی دست به اعتصاب غذا زد. او پس از آن‌که مقامات دولتی گفتند خواسته نخست کروبی به اجرا در می‌آید اعتصاب خود را شکست. محسنی اژه‌ای اما گفته است خروج نیروهای امنیتی از خانه کروبی «دروغ محض» است.

محمد کروبی، فرزند مهدی کروبی اعلام کرده که مقام‌های دولتی قول داده‌اند که نسبت به خواسته دوم او (محاکمه علنی) تمام تلاش خود را خواهند کرد.

مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، رهبران جنبش سبز، از ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ در حصر خانگی به‌سر می‌برند اما در هیچ دادگاهی محاکمه نشده‌اند.

علی مطهری از جمله افرادی است که بارها نسبت به حصر خانگی موسوی، کروبی و رهنورد اعتراض کرده است.

بیشتر بخوانید:

اژه‌ای: خروج ماموران از منزل مهدی کروبی دروغ است

کروبی اعتصاب غذای خود را شکست

Share