Share

یک دستفروش دو سال است در خیابان دردشت اول حیدرخانی سبزی خوردن می‌فروشد و کسی به او کاری ندارد. او مورد حمله ماموران شهرداری قرار گرفت چون به ماموران پول نداده بود.

مردم به حمایت از سبزی‌فروش با ماموران شهرداری درگیر شدند. ماموران به حال فرار محل را ترک کردند.

فردی که صحنه درگیری ماموران شهرداری با دستفروش و حمایت مردم از او را در فیلم کوتاهی ثبت کرده و بر روی اینترنت قرار داده می‌گوید:

ماموران شهرداری چون دستفروش امروز به آن‌ها پول نداده، بساطش را بهم ریختند. مردم ریختند ماموران شهرداری را مثل سگ کتک زدند. این فیلم را پخش کنید تا ماموران شهرداری حساب کار دستشان بیاید. این دستفروش به جای این که دزدی کند، از راه دستفروشی زندگی‌اش را تامین می‌کند.

 

Share