Share

یکی از خیابان‌های تهران. گشت ارشاد. مزاحمت برای زنان ایرانی. یک داستان تکراری در چند نمای کوتاه از چشم‌اندازی دور از دسترس:

بیشتر ببینید:

ستایش، کودک ۶ ساله: کار می‌کنم برای اجاره خانه

Share